Column Leo Fijen: Charles III

Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Niet om gediend te worden maar om te dienen. Het zijn de eerste woorden van een plechtigheid die ik niet snel zal vergeten. Mijn vrouw is even weg voor mantelzorg in een dorp verderop. Ik zit alleen voor de televisie en geniet met volle teugen. Niet zozeer van alle pracht en praal, ook niet van alle overdaad in kleding, maar des te meer van de intens religieuze betekenis.

Ik kijk naar de kroning van Charles III en luister naar die geweldige voorganger, Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury. Niet om gediend te worden maar om te dienen. Dat is de eerste zin die hij uitspreekt en richt tot de nieuwe koning Charles III. En die zin is niet van hem, maar verwijst naar de Mensenzoon die ook niet is gekomen om gediend te worden maar om te dienen. De nieuwe koning van de wereld in het spoor van de koning van hemel en aarde, Christus zelf. Geen heerser, maar dienaar, geen vorst maar mens van vrede en onbaatzuchtigheid. Geen machthebber, maar voorbeeld van barmhartigheid en naastenliefde.

Het zijn woorden die ik dezer dagen niet meer tegenkom als groepen tegenover elkaar staan, ze klinken hier wel bij de kroning voor het oog van miljarden kijkers op televisie en internet. Alsof heel Europa weer even christelijk is geworden. Zo kijk ik naar alle rituelen die steeds weer verwijzen naar de opdracht om Christus te volgen, zo luister ik naar de preek die een oproep is om er te zijn voor de minsten der minsten. Ook bij deze kroning staat de koning niet centraal maar de ander en in de dienst aan de ander Christus zelf.

Vijf minuten duurt deze preek, niet alleen tot de nieuwe koning, maar tot ons allemaal. Als een oproep tot dienstbaarheid en gemeenschapszin. En als een verwijzing naar God die je draagt als je naakt voor Hem staat. Dat gebeurt letterlijk, ook bij Charles III. Hij legt alle dure kleren af, staat in zijn hemd en is even alleen met God. Kamerschermen zorgen ervoor dat er geen camera bij kan komen. Als God tot je spreekt, gebeurt dat in je hart, ook bij een nieuwe koning. Zo is deze kroning een vraag aan ons allemaal: hoe ben jij dienstbaar en waar zoek jij God in de drukte van alle dag?

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 20. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum