TV Toen: The Flying Doctors

In de rubriek TV Toen biedt KRO Magazine wekelijks een terugblik op de tv-geschiedenis. Deze week gaan we terug naar 1985, toen de wereld kennismaakte met de Australische Flying Doctors.

Australië is groter dan Europa en heeft minder inwoners dan Nederland. Om zieken en gewonden in de dunbevolkte gebieden toch van medische zorg te voorzien, richt men de Royal Flying Doctor Service op, in de volksmond ‘Flying Doctors’: doktoren die deze mensen per vliegtuig bereiken.

Krokodillenbeten

In 1985 verschijnt hierover een driedelige serie: The Flying Doctors. De miniserie slaat aan en er volgen vanaf 1986 nog 221 afleveringen. De ingrediënten zijn simpel. Wat actie met slachtoffers van krokodillenbeten en daarnaast een soap-element: de opbloeiende liefdesrelatie tussen arts Geoffrey Standish (Robert Grubb) en verpleegster Kate Wellings (Lenore Smith).

Drankorgels

In principe schrijven de scenaristen de verhalen die ze zelf willen vertellen. Veel inspiratie komt uit ervaringen van echte Flying Doctors. Als de serie internationaal doorbreekt – op het hoogtepunt in meer dan vijftig landen te zien – komt de vraag vanuit het buitenland of het mogelijk is om de hoofdrolspelers íets minder vaak naar de bar in het fictieve Coopers Crossing te laten gaan. Het is de enige aanpassing die de schrijvers in zes jaar tijd doen.

Terugzien?

Na jaren van heen en weer slingeren, besluiten Geoff en Kate uiteindelijk toch de stap te zetten en komt het van een huwelijk. De schouder­vullingen en het haar zijn inmiddels iets minder groot dan aan het begin van de serie, maar de aflevering uit 1989 is er niet minder feestelijk om.

Redactie: Roel van Bekkum