Column Leo Fijen: Veilig

Leo Fijen was tot 1 november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

‘De Heer helpt mij altijd, Hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.’ Het zijn de eerste regels van psalm 27, een lied van David. Ze komen tot mij midden in de crisis van corona en worden gezongen door Peter van der Weide, de pastoor van Sneek.

Op een vrijdagochtend staan we in die monumentale Martinuskerk en vraag ik hem wat hem het meeste troost. Dan citeert hij uit het hoofd deze regels. Als de camera van het geloofsgesprek niet meer draait, begint hij zelfs te zingen. Ik ben diep ontroerd door zijn keuze en zijn zingen. Eigenlijk zegt deze pastoor: laat je niet bepalen door je angst, zoek het licht, vertrouw op de Heer. Want daar ben je veilig. Als ik op de terugweg naar Hilversum in de auto zit, moet ik denken aan een oudere vrouw die in koren zingt, graag pelgrimeert naar Santiago, bestuursvoorzitter is en kinderen taalles geeft. Ze vertelt me dat alles is weggevallen en dat ze opgesloten zit in haar woning. Ze verbaast zich erover dat die volle agenda ineens leeg is. Alles wat er normaal toe doet, is niet meer van belang. Niet wat je bezit, niet wat je functie is, niet wat anderen over je zeggen.

Ten diepste is deze crisis niet de confrontatie met het virus, maar met onszelf: wie ben je eigenlijk en waar leef je van? Ik vraag deze vrouw waar zij van leeft nu alles is weggevallen. Ze moet eerst nadenken en geeft het antwoord dan zonder aarzelen: de ander. Ze leeft van en voor de ander en ze is met die ander verbonden in telefoontjes, via internet en met gebed. Als ergens blijkt dat we relationele wezens zijn, dan is het in deze dagen. Juist in die stilte en in het isolement zijn we verbonden met de ander.

We klappen voor de ander en we zingen voor de ander, overal ter wereld. En in die ander ontmoeten we de Heer die ons heelt in onze angst en die ons voorhoudt: je bent niet alleen, hoe moeilijk het ook is. Zo leef ik deze dagen, in veilige verbondenheid met Christus.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 13. Bent u geen abonnee maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum