Column Leo Fijen: Ruimte

Leo Fijen is hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Meer dan 32 jaar ken ik haar. Ik werkte nog maar net bij televisie toen ik haar voor het eerst ontmoette. Ze had een boekje geschreven, over vrouwen in de kerk. ‘Naar een kerk op twee benen’, zo luidde de titel. En die drukt precies uit waar het haar om ging: naar een kerk die wordt gedragen door vrouwen en mannen.

Ze leefde voor die droom, zeker toen ze de eerste pastoraal werkster van het aartsbisdom Utrecht was. Ze was mensen nabij, in Ondiep en Zuilen en later in het justitie-pastoraat. Ze kon goed luisteren en zocht in de verhalen van mensen altijd naar de verbinding tussen dagelijks leven en zingeving. Ook in klinieken voor langgestraften bleef ze in het donker van slechte daden op zoek naar het goede in de mens.

Ik heb dat altijd bewonderd. Daar moet je ruimte voor ervaren, ruimte om anders naar de ander te kijken. Die ruimte leerde ik beter kennen toen ze in mijn eigen dorp met grote regelmaat naar de kerk kwam en heel trouw was in het begeleiden van vieringen onder leiding van een leek. Ook toen bewonderde ik haar om de ruimte die ze gaf aan ieders talenten. Steeds vroeg ik me af waar die ruimte vandaan kwam.

Ik kreeg het antwoord toen ze trouwde in 2004. Ze vertelde toen dat ze als zevenjarige in Limburg voor het eerst de bloesem in alle bomen zag. Ze voelde zich gezegend: dit is allemaal voor haar. En als jou zo veel geschonken wordt, dan is God nabij, steeds weer. Dan hoef je niet meer bang te zijn. Dan durf je ruimte te geven aan de ander en aan de Schepper. Wie zo naar de bloesem kijkt en dat blijft doen als volwassene, leeft met vertrouwen. Dat deed ze ook toen het moeilijkste stuk van haar leven kwam: het sterven.

Met Pasen was ze voor het laatst in haar tuin en fotografeerde toen een pinksterbloem. Ze wist dat ze Pinksteren niet zou halen. Maar ze mocht Pinksteren toch ervaren, in de bloem, als een teken van de overkant, als een voorbode op aarde van de verrijzenis. Met dat vertrouwen is ze gestorven, Marie-José Janssen-Zuidberg. Rust zacht en dank voor alles.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 24. Bent u geen abonnee maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum