Column Leo Fijen: Nieuw begin

Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Als we denken dat het afgelopen is, begint God opnieuw. Dat houdt Harrie Smeets, de bisschop van Roermond, ons voor. En hij zegt dat met een verwijzing naar Abraham en Sarah die een zoon krijgen als ze oud zijn en denken dat alles voorbij is.

Harrie Smeets weet dat hij ernstig ziek is en gelooft toch in dat nieuwe begin, waar dat ook is, wanneer het zich ook aandient. Misschien wel op de drempel van leven en dood. Hij vertelt dit in ‘Het geloofsgesprek’ en hij bemoedigt daar velen mee. Maar hij doet meer dan dat. Hij slaat de spijker op zijn op. Want nog geen dag na de ontmoeting met de bisschop van Roermond kom ik op het dorpsplein Wim tegen, dik in de tachtig.

Gebogen over zijn rollator vertelt hij zijn verhaal. Over zijn vrouw Mienie die op een avond gewoon nog zat te kaarten en toen ineens uit het leven wegzakte. Over de 27 jaar dat ze na zijn pensionering altijd samen waren. Ik herkende wat hij zei: waar hij was, liep zij ook. Ieder achter een rollator, schuifelend als een tweeling, altijd aanspreekbaar. Wim kon na het sterven van zijn vrouw niet bevatten dat hun leven na 61 jaar huwelijk voorbij was. Toen keek hij op en straalde hij ondanks het gemis toch even. Want in de uren na het sterven van zijn geliefde vrouw was hun kleindochter moeder geworden van een zoon. Het einde van zijn vrouw was tegelijk een nieuw begin. Dat troostte hem.

Na deze ontmoeting schuifelde hij verder richting de supermarkt en moest ik denken aan de woorden van Harrie Smeets: als wij denken dat het voorbij is, begint God opnieuw. Die woorden laten me niet meer los, helemaal niet als ik een mailtje ontvang uit Meppel. Een trouwe kijker van ‘Het geloofsgesprek’ begint zelf over dat nieuwe begin. Haar oude vader ligt op sterven en toont in de intimiteit van het ziekbed zijn zachte kanten. Dat voelt als een zegen, maar ook als een nieuw begin. Want aan dat sterfbed weet ze zich geliefd door haar vader en door God. En juist dan hoort ze dat ze in maart oma mag worden.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 38. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum