Column Leo Fijen: Mieke

Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Ze is vertrokken via de achterdeur, precies zoals ze de afgelopen jaren heeft gewerkt, in de luwte, zonder tromgeroffel, op een radiozender waar levensbeschouwing eerst een reddingsboei vond en daarna toch steeds meer in de marge verdween. Maar aan de randen van programmering bleef ze lachen en was ze voor velen in het katholieke achterland de stem van onze en haar omroep.

Die stem zweeg nooit, ook al begreep ze niet altijd de steeds weer wisselende ontwikkelingen in het publieke bestel. Haar stem bleef klinken, in het weekend van Radio 5. Maar daarmee deed ze veel meer dan dat christelijke geluid. Ze was voor luisteraars en prominenten in het katholieke leven de toegevoegde waarde van onze omroep.

Identiteit wordt niet bepaald door motto’s en campagnes, maar door mensen die het voorleven. Zij deed dat tot het allerlaatste moment, Mieke Lamers, veteraan uit de stal van KRO. Ze was in de eerste helft van haar carrière een van de bewierookte gezichten op de televisie: bij Brandpunt, in programma’s op de late middag en op andere momenten in het nieuws.

Als journalist stond ze altijd vooraan en ging ze voor het nieuws en de waarheid, als katholiek zocht ze steeds de verbinding, de mildheid en de vrouwelijke kant van het instituut. En dat bleef ze met bewonderenswaardige moed doen toen ze – beperkt in haar fysieke mogelijkheden en beproefd in haar persoonlijke leven – verder ging op de radio, eerst op de belangrijkste zender, later op het uur en platform voor ouderen in het weekend. Daar verrichtte ze wonderen die veel verder reikten dan het werk.

Als de top van onze omroep aanstalten maakte voor nieuwe afspraken met de katholieke kerk, was zij al meerdere keren langs geweest bij bisschoppen, steeds in het kader van reportages. Zo won zij het vertrouwen van het episcopaat voor de hele omroep en zo werd zij steeds meer een baken van katholiciteit.

Zoals zij ook als een engel werd voor collega’s die het moeilijk hadden. Zelf beproefd door het leven en gedragen door engelen rond Maria, stond zij klaar voor hen die het moeilijk hadden. Deze engel gaat nu met pensioen en geeft ons mee: je hoeft niet vooraan te staan om van grote waarde te zijn. Dank je wel, lieve Mieke.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 30+31. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum