Column Leo Fijen: Joost

Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

We doen het voor Joost! Die woorden van een tiener in onze kerk galmen nog na. Ik luisterde vlak voor Pasen naar zijn verhaal over jeugdtrainer Joost die gestorven was. Dat was zijn kruis in het leven. Hij zat daar met andere leerlingen van de agrarische school, ter voorbereiding op Pasen. En iedere jongen of meisje vertelde over zijn of haar kruis in het nog jonge bestaan. D

eze jongen zat vlak voor me en begon over zijn jeugdtrainer. Ik wilde weten hoe het afscheid was geweest en of hij nog wel eens aan hem dacht. Ja, zei de tiener toen. Als we een belangrijke wedstrijd hebben dan maken we een kring en schreeuwen heel hard: Joost, we doen het voor jou. Ik luisterde ontroerd en vertelde hem dat Joost dus nog steeds bij het team was, ook na zijn sterven. De tiener knikte en vertelde nog eens hoe mooi de uitvaart op het voetbalveld was geweest.

Daar moest ik aan denken nu het Europees voetbalkampioenschap voor de deur staat. Alle aandacht zal uitgaan naar onze sterren. Maar veel belangrijker vind ik dat voetbal ook een andere functie heeft. Voor tieners van de agrarische school heeft sport hun veel geleerd over sterfelijkheid en leven door de dood heen. Zo is voetbal in de wereld van amateurs een podium om mensen samen te brengen in vragen van leven en dood en in aandacht voor je naaste. De belangrijkste levenslessen leer je dus op het sportveld.

Ik was zelf nog maar een tiener toen de coördinator van de jeugd bij mijn voetbalvereniging in de kleedkamer getroffen werd door een hartaanval en plotseling overleed. Zijn naam ben ik nooit meer vergeten, de troost van de hele vereniging ook nooit meer. Zijn uitvaart was voor een volle kerk, ik was zelf misdienaar. En ik zag toen met eigen ogen hoe het verdriet gedragen werd door de liefde van alle leden, juist naar de familie toe.

Als er een hemel bestond, dan was dit het voorportaal van de hemel: in de steun van alle leden rondom de familie. Dat is de onbetaalbare waarde van een voetbalvereniging: dat je er meer leert dan winnen en verliezen en dat je er kunt zijn voor je naaste en de vereniging. Dat is belangrijker dan alle treffers van Oranje.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 24+25. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum