Column Leo Fijen: Getuigen

Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Midden in de vastentijd komt dat verdrietige nieuws via een mailtje binnen. Ik lees het tussen andere berichten door en kan even niet verder. De bisschop die al zo lang vecht om te blijven leven weet nu dat er een tweede tumor in zijn hoofd groeit en dat de bestralingen worden gestaakt. En juist op dat moment lees ik in een gebedenboek zijn woorden: ‘Neem ons mee, waar wij stil blijven staan. Neem ons mee, door het graf heen, naar de poort tot eeuwig leven, naar Pasen toe’.

Het zijn woorden, geschreven op een moment dat hij al weet dat het einde nu echt dichterbij komt. Ik heb het natuurlijk over Harrie Smeets, de deken van Venray die liever geen bisschop wilde worden maar zijn verantwoordelijkheid toch heeft genomen en juist nu als herder van het bisdom Roermond een levende getuige van het geloof in Pasen is. Deze tijd heeft vooral behoefte aan mensen die het geloof voorleven, zeker als zij beproefd worden.

In deze vastentijd schrijf ik daarom op deze plek over mensen als Harrie Smeets. Ze zijn niet bang hun ziekte te laten zien en ze leren ons daarmee dat een mens meer is dan zijn beperkingen en zelfs tot leven kan komen, midden in de beproeving. Want dat deed en doet deze bisschop van Roermond. Hij is midden in ziekte langs de parochies gegaan en heeft de mensen de zegen gegeven. Precies zoals christelijk leven dat van ons kan vragen: deze wereld omgekeerd. Wie het spoor van Christus wil volgen, keert alles om.

Hij beklaagde zich nooit, ging geen moment bij de pakken neerzitten en bleef oog houden voor de ander. En daarmee draaide hij alles om. Zoals hij het bisdom doortrok, op bedevaart naar Lourdes ging en zelfs naar Rome reisde voor het bezoek van de Nederlandse bisschoppen aan paus Franciscus, zo stichtte hij gemeenschap. Overal waar hij kwam, maakte hij alles zachter en vrediger. Want omdat hij hulp nodig had, kwamen mensen in beweging en werden ze rondom hem verbonden met elkaar. Daarmee geeft Harrie Smeets ons allemaal mee: ook in het diepste donker is er nieuw leven mogelijk. Sterker nog, juist daar kun je in je ziekte de ander tot troost zijn, uitzicht bieden op de Ander en zo betekenis geven aan je eigen lijden

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 11. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum