Column Leo Fijen: Geloofsgesprek

Leo Fijen was tot 1 november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Als het land op slot gaat, hoef je nog niet je eigen hart op slot te doen. Open je hart daarom voor de ander, voor elkaar en voor God. Deze woorden spreekt bisschop Hans van den Hende eind maart. We zitten midden in de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Bijna iedereen zit thuis, jong en oud, gepensioneerd of in de bloei van zijn leven. De wegen zijn uitgestorven, kerken zijn leeg, Nederland is bang en zoekt in de quarantaine van thuis de geborgenheid en veiligheid. Wees niet bang, zegt Peter van der Weide, Psalm 27 na, we worden niet aan ons lot overgelaten, God laat ons niet alleen. Vertrouw op Zijn barmhartigheid.

Ik sta voor het geloofsgesprek op de zondagochtend in Rotterdam, Utrecht en Sneek. Als er ooit woorden zijn gesproken ter bemoediging, dan is het in deze dagen. Want er sterven steeds meer mensen, in ziekenhuizen en verpleeghuizen, in kloosters en ook gewoon thuis. De boosdoener is een virus dat we niet kunnen zien. We verlangen naar een Redder die we ook niet kunnen zien. Maar we vertrouwen erop dat die Redder ons niet in de steek laat. Daarom denk ik nog vaak terug aan Robert van Aken, pastoor van Sint-Oedenrode die vele doden betreurt en ook zijn eigen koster naar de laatste rustplaats moet brengen. En toch zegt deze inspirerende herder dat hij vertrouwt op de barmhartigheid van God.

Harry Notermans voegt de daad bij het woord en stelt midden in de crisis zijn pastorie in Waubach open voor vluchtelingen die een status hebben en nergens terecht kunnen. Hij zegt niet zo veel maar zingt liever en laat een Wees Gegroet en Onze Vader in de taal van Jezus horen. Laura de Vries laat in Breda zien hoe je juist in deze tijd ouderen kunt troosten.

Ik reis in deze coronatijd voor het geloofsgesprek door het hele land en doe ook Doetinchem aan. Daar leer ik van monnik Thomas Quartier dat God een open einde van je verlangen is. Daarom bidden we op de zondagochtend van NPO 2 en openen ons hart voor God en voor elkaar. Al ruim drie maanden met gemiddeld 130.000 kijkers naar geloofsgesprek en viering. Dank u wel, blijf kijken en bidden.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 24/25. Bent u geen abonnee maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum