Column Leo Fijen: Geliefd kind

Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Als je niets verwacht, gebeurt het mooiste aan je. Het is zaterdag aan het begin van de herfst, een volle dag, op het voetbalveld met de jongens en meisjes van acht jaar, in de kerk om Advent al voor te bereiden en daarna naar het verpleeghuis.

Ik weet nooit wat ik daar kan verwachten. Soms zijn er twee of drie die samen willen bidden, een andere keer komen tal van nieuwe gezichten in de koffieruimte. Want daar vier ik eens per maand met de bewoners van het verpleeghuis het leven en het geloof. Ooit begon ik daarmee in de kapel van het inmiddels half afgebroken oude verpleeghuis. Daarvoor in de plaats zijn drie kleinere huizen gekomen die de viering van het weekend een heel ander karakter geven.

Ik ga niet voor, maar we zijn in gesprek over het leven. De bewoners vertellen aan de hand van teksten uit de Bijbel over hun eigen bestaan. Zo is daar een religieuze die voor het kloosterleven koos, nog voordat ik geboren was. Daar begint ze over te praten, aan de hand van een Bijbeltekst waarin Jezus oproept alles achter je te laten, echt alles. Ook je vader en je moeder, je broers en je zussen. De zuster vertelt dat deze tekst gelezen werd op de eerste dag van haar kloosterleven in 1954. Ze is ontroerd als ze over die dag en deze lezing vertelt en licht die keuze toe voor de andere ouderen. Je hoeft de liefde voor je ouders nooit op te geven, maar je leert in het leven dat Jezus je draagt op de moeilijkste momenten.

Dan neemt een nieuwkomer het woord, een oudere vrouw die praat over haar zoon die ze een tijd kwijt was in het leven. Niets is zo erg als een kind dat vervreemd is van vader en moeder. Het heeft jaren geduurd, maar de ommekeer is gekomen, nog niet zo lang geleden. Ze citeert een tegel op haar kamer die uitdrukt wat ze voelt: niet wat je beroep is, niet wat je bezit is, niet wat anderen over je zeggen, daar gaat het niet om in je leven, maar wel of je geliefd kind van God bent. Dat is het wonder van genade, het mooiste op deze zaterdag.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 38. Bent u geen abonnee, maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum