Column Leo Fijen: Doop

Leo Fijen was tot 1 november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of bezighouden.

Midden in de winter ben ik op een maandagavond in Doetinchem. Daar vertel ik in de stadskerk waarom ik graag bij de kerk blijf. Dit zijn de weken van Kerkbalans, de periode dat vrijwilligers langs de deuren gaan om ook voor dit jaar geld te vragen voor de lokale geloofsgemeenschap. Dat kunnen die vrijwilligers alleen opbrengen wanneer ze geloven in die plaatselijke kerk.

Juist voor hen probeer ik uit te leggen waarom ik van de kerk hou. Ik vertel dat ik in de kerk leer dat het hier op aarde niet om mij maar om de ander gaat, en dat ik in de relatie met de ander meer mens mag worden en ook het geheim van de Ander mag ervaren. Als we mogen ontdekken dat we bemind worden door de ander en de Eeuwige, is dat meteen een opdracht om zelf ook te beminnen. Dat leer ik in de kerk, zoals ik daar ook steeds weer mag horen dat God me leven geeft en me onvoorwaardelijk lief heeft. Ik leef van die genade en deel op die manier in Iemand en in iets die groter zijn dan mezelf.

Ik mag delen in de gemeenschap van gelovigen die me het gevoel geven dat ik er nooit alleen voor sta en dat ik ook niet alles in mijn eentje hoef op te lossen. Dat is zo relativerend: minder ik, meer de ander, als kleine schakel in een grote keten van levenden en doden. Want we zijn in God verbonden met allen, levenden en doden.

Na afloop komt een vrouw naar me toe. Ze pakt haar telefoon en toont me een foto. Daar is te zien dat haar kleinkind Suze wordt gedoopt. “In de doopjurk die mijn moeder nog gemaakt heeft”, fluistert ze. De tranen staan in haar ogen. In de doop zijn overgrootmoeder en achterkleinkind verbonden, wil ze hiermee zeggen. Maar dat is niet alles. De voorganger had als motto van de doop gekozen: Uw genade is mijn kracht. Dat stond zo ook op het doopboekje. “Weet je wat er op de rouwkaart van mijn moeder stond”, vraagt ze. Uw genade is mijn kracht. De genade van God verbond generaties bij de doop van Suze. Daarom hou ik van de kerk.

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 5. Bent u geen abonnee maar wilt u niets meer uit de gids missen? U kunt hier abonnee worden.

Reageren? mailbox@kromagazine.nl of Postbus 23200, 1202 ED Hilversum